Dr. Hakan Eraltan

Dr.E.Hakan Eraltan ile Doktor-Hastailişkileri kapsamında ve/veya çalışan/işveren paylaştığınız kişisel verileriniz, Dr.E.Hakan Eraltan Muayenehanesi koruması altındadır. İşleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve/veya bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, yeniden düzenlenebilecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince Dr.E.Hakan Eraltan, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini ve hukuka uygun olarak işlenmesini ve erişilmesini sağlamak için KVK Kurumunun belirlemiş olduğu gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaya özen göstermektedir.

Bu kapsamda dilediğiniz zaman Kanunun 11. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan muayenehanemize başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen kişiler;


• Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
• Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
• İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
• Kanun'a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan muayenehanemize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ("Kurul") tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Bu bağlamda "yazılı" olarak muayenehanemize yapılacak başvurular, aşağıdaki linkte belirttiğimiz Başvuru Formunun çıktısı alınarak;


• Başvuru Sahibi'nin şahsen başvurusu ile,
• Noter vasıtasıyla,
• Başvuru sahibinin şahsi mail adresi ile 
kvkk@drakupunktur.commail adresine gönderilerek,
• Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda tanımlı olan "güvenli elektronik imza" ile imzalanarak muayenehanemizin kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

 

KVKK Başvuru formunu indirmek için lütfen tıklayınız

Fener-Kalamış Cad.Uzunal Apt 90/2 Fenerbahçe Kadıköy / İstanbul +90 (216) 336 54 20