Dr. Hakan Eraltan

Dr. Akupunktur

Doğu ve Batı Muayene Yöntemleri ile Teşhisi

Gerçek Tıp adını verdiğimiz teşhis ve tedavi sisteminde kullanılan yöntem "Nasıl Teşhis?,Nasıl Tedavi? başlıklarını içerir.

Bunları açmak gerekirse; Batı Tıbbı da Doğu Tıbbı gibi sebebe yönelik teşhis yapmaya çalışır. Hekim, öncelikle modern Batı Tıbbıyöntemleriyle hastasını dinler,hastasını sorgular, fiziksel muayenesini yapar.

Fizik muayene sonucunda gerekli kan ve vücut sıvıları analizleri,mikrobik hastalık, parazit vb labaratuvar testleri, USBT ve MRG gibi görüntü yöntemleri gerekli görülürse istenir.

İşte bu gerçekten gerek görme noktasında bize Doğu Tıbbı'nın geleneksel teşhis yöntemleri (nabız, dil,kulak teşhisleri) ve Doğu Tıbbı prensiplerinden ortaya çıkan bilimsel Kirlian Görüntüleme Tekniği (ki biz buna "Fiziksel ve Emosyonel Vücut Analizi"diyoruz) yardım eder.

Uzman hekim tarafından yapılan bütün bu muayene ve testlerin sonucunda gerçekten yapılması gerekenler, hekim tarafından hastaya anlatılmalıdır.

Yöntem;

  • Doğu ve Batı Tıbbı Sentezi
  • Bütünleyici Yaklaşım (İntegratif Tıp) olmalıdır.

Burada:

  • Fizik,zihin,ruh bütünlüğü
  • Hastanın yaklaşım ve sorumluluğu
  • Hekimin yaklaşım ve sorumluluğu son derece önemlidir.

Ayrıca;

  • Hekimin analiz,içgüdü ve deneyimleme yetisi
  • Empati kurma başarısı
  • Ve güçlü iradeye sahip olması gerekmektedir.

Hekimin psikolojik tıp yaklaşımı çok önemlidir. Hastanın duygu-düşünce-davranış bütünlüğü olan "emosyonlar"ı çok iyi bir şekilde analiz edilmeli ve bunları dengeleme çalışmaları hastaya öğretilmelidir.

Hastanın bozuk yaşam stili değişmezse, hastanın tedavi sonucunda oluşan iyilik halinin tekrar bozulacağı hastaya kavratılmalıdır.

Sonuç olarak biz, Gerçek Tıp dediğimiz bu yaklaşımı, hastayla ilk muayene sırasında paylaşıyoruz.

Dr. Akupunktur Tedavi Yöntemleri »

Not: Bu yöntemlerin tekli ya da çoklu kullanımı hekim muayene ve tedavi sırasında belirler ve değiştirir.

Fener-Kalamış Cad.Uzunal Apt 90/2 Fenerbahçe Kadıköy / İstanbul +90 (216) 336 54 20