Dr. Hakan Eraltan

Lazerlerin Temel Fiziksel Özellikleri;

"Laser" kelimesi "Ligth Amplification by stimulated Emission of raditation" teriminin kısa yazılışından türemiştir.

Atom ve molekül gibi titreşen parçacıklar, enerji ile yüklenebilir ve yüklü halden, tekrar normal hale geçerken de enerji yayarlar.

Eğer; belli bir dalga boyundaki ışık dalgası, yüklü bir atom yada molekül ile karşılaşırsa, sistem kendi orjinal durumuna döner ve yayılan enerji radyasyon şeklini alır. Bu arada ışık dalgaları da büyümüştür ( Aplifiye olmuştur).

Katı madde lazeri ile gaz lazerleri tıpta kullanılmaktadır. Gaz lazerleri (he-ne veya argon) gibi, aynı performans düzeyindeki katı maade lazerlerinden (ga-as gibi) daha fazla yer (tüp)'e ihtiyaç gösterirler.

He-Ne lazerleri (632 nm), gaas (904 nm) yada gaalas diyot lazerleri (832 nm) biostimilasyon kullanılmaktadır.

Katı madde lazerleri, ciddi bir güclükle karşılaşılmaksızın puls'lu çalıştırabildikleri için, frekans modülasyonunda mükemmelen kullanılabilirler.

Genellikle gaz lazerleri ile doğru (0 faza sahip) bir frekans sadece mekanik olarak ve 1000 hz'in altında modüle edilebilir.

Lazer Terapisi Nedir?

Günümüzde LLT (low level laser therapy) (düşük seviyeli lazer terapisi) olarak adlandırılmaktadır.

Lazer terapisi şu durumlarda kullanılır:

 • Doku iyileşmesinin hızını kalitesini ve gerilme (tensil) gücünü artırmak için
 • Ağrı gidermek için
 • inflamasyonu ortadan kaldırmak için
 • Akupunktur da iğnelere alternatif olarak

Fotokimyasal bir etki mekanizmasına sahiptir. Kızıl ışık atp üretimine katkıda bulunarak hücreye daha fazla enerji sağlar. Böylece hücre doğal iyileşme sürecinde rol almak için en iyi koşullara sahip olur.

Lazer Terapisinin Sık Kullanıldığı Durumlar:

 • Yumuşak doku zedelenmeleri
 • Eklem rahatsızlıkları
 • Kronik ağrı
 • iyileşmeyen yaralar ve ülserler
 • Ameliyat sonrası ağrı
 • Akupunktur

Lazerin Tıbbi Etkileri

Yaraların iyileşmesine ve dokularda stimulatif etki:

İlk olarak Macar profesör Mester, yaraların iyileştirilmesi sürecinde lazerin Stimulatif etkisini incelemiş ve tanmlamıştır. Meseter, en inatçı vakaların dahi iyileştirilmesinde (ülser, negroz, vs.) başarı sağlamıştır.

Bu olayda aşağıdaki etkiler söz konusudur:

 • Atp sentezinde %200 artış; (Warnke)
 • Radyasyona muhatap bölgedeki iyileşme sürecinde katalizör oalrak rol oynaayan bağzı biyo aktif maddleri içeren parçalarda ve Collagemus fibres' te artış;
 • Kandamarların onarım ve yenilenmesinde artış;
 • Enzim aktivitiesinde artış; (Succin yndehydrogees, Lactaddehydrogenase aphosphate, non-specific esterase)
 • Yaraların dayanıklılığında artış
 • Hücre bölünmesine yönelik doğal üretimde artış;
 • Protein sentrezinin uyarılması;
 • Deri ve sinir refleks yollarının uytarılması

Aynı olgu, zihinsel ve ruhsal alanlarda da gözlene bilir. Balanslı ve rahat bir durumda beyin daha fazla coherent radyasyon ve düzenli beyin dalgaları iletmektedir. Rahatsız etme halinde bu düzen azalmaktadır.

Terapi için Sonuçlar

Yukarıdakilerin hepsi, terapide, organizmayı bir düzen durumuna reentegre etme ve onu bloke edilmiş regülasyon (rezonans kapasitesizliği) durumundan çıkartma sorunudur.

Doğal iyileşme süreçleri, akupunktur homeopathy, ritmic yaşam tarzı, doğal yiyecekler, düzenli beslenme vs. hasta organizmanın, bir düzen ve ahenk durmuna doğru yerlenmesiyle ilgili vasıtaları temsil eder.

Lazer terapide Coherent ışık, hücrelerin kendi enerji potansiyellerini aktive eder ve yönlendirir. Böylece hücreler bir düzen durumuna geri dönerler sonuç olarak özel frekanslar vasıtası ile hücler, düzen ve ahenklerine yeniden getirilmiş olurlar.

Lazeri kullanmanın iki şekli vardır. Nokta tedavisi ve tarama (Scaning). Tedavi tipi hastalığın ve hekimin operasyon anlayışına bağlıdır.

Scanning metodunda derinlik etkisi yoktur ayrıca yansımanın fazlalığı ve nokta başına düşen etkinin azlığıda sözkonusudur. Ancak, nota ışınlaması için yeterli zamanımız yoksa scaning(tarama)metodunu kullanmanız daha iyi olur.

Nokta metodunda ise daha uzun bir süreyte ihtiyaç duyulmasına karşılık derinlik etkisi vardır.

En iyisi iki metodu birden kullanmaktır. Eğer uzun süre ışın uygulamanız gerekiyorsa. Probu, üç ayaklı bir aparat (tripod) üzerine koyarak kulanmak, uzun süre elinizde tutmaktan daha kolaydır.

Lazer Terapinin Uygulanmamasını Gerektiren Haller (Lazerin Kontrendükasyonları)

 • Hamilelik
 • Tıbbi aciller, Cerrahi gerektiren durumlar
 • Malign tümörler
 • Kanama pıhtılaşma problemleri

Akupunkturda lazer tedavisi acısız steril, yan etkisiz ve risksiz bir uygulama metodudur.

Fener-Kalamış Cad.Uzunal Apt 90/2 Fenerbahçe Kadıköy / İstanbul +90 (216) 336 54 20