Dr. Hakan Eraltan

MANUEL TIP

MANUEL TEŞHİS, MANUEL TEDAVİ NEDİR?

Manuel tedavi, omurganın ve vücudun tüm uzuvlarına (kalça, diz, dirsek, ayak bileği, omuz, çene vs.) ait eklemlerin pozisyon bozukluklarının (çıkık,yarı çıkık,yer değiştirmeler), uzman hekimin elleri yardımıyla yaptığı bazı özel manevralarla düzeltilmesidir. Bu eklemlerdeki pozisyon bozukluklarının bulunmasına manuel (elle) teşhis, düzeltilmesine manuel tedavi denir.

Hastanın kliniğimize başvuru sebebi ağrı, hareket kısıtlılığı gibi lokal sebeplerin yanında bazen kulak çınlaması, baş dönmesi, denge bozukluğu, asimetri, iki bacak uzunluğu farkı ya da uyuşma ve karıncalanma gibi atipik şikayetler olabilir. Burada hekimin bilgisi ve sanatıyla doğru orantılı bir teşhis ön plandadır. Bazı durumlarda eklemlerde gerçekten bir organik pataloji (yaşlılığa bağlı dejenerasyon, iltihap) tespit edilemez. Fakat ağrı ve hareket kısıtlığı tespit edilebilir. İşte bu durumda manuel teşhis ve tedavi, hızlı çözüm ve rahatlama getirir.

Bazı durumlarda gerçekten de bu patalojik bozukluklar eklemlerde olabilir. O zaman da bizim yaklaşımımızla manuel tıp;akupunktur, masaj tedavisi, fitoterapi, ilaç tedavisi ile kombine bir şekilde daha sabırlı ve uzun dönemli bir metod olarak uygulanır.

Eğer bu pozisyon bozukluğu omurgaya ait eklemlerde ise, bu bel,boyun ya da sırt fıtığı'na yol açabilir ya da sinirsel bağlantısı olduğu organlara parazit sinyaller göndererek o seviyedeki organla iletişimini bozar ve organ fonksiyonlarını etkileyebilir.

Bu sebeple, gerçekte ilgili organa ait olmayan şikayetler ortaya çıkar. Örneğin kalbi ilgilendiren seviyedeki omurga kemiğindeki yer değiştirme sanki kalpte gerçek bir rahatsızlık varmış gibi kalbi yorar ve kalp problemi bulguları yani ritm bozukluğu,huzursuzluk ve göğüs bölgesinde ağrı gibi kalp rahatsızlığı bulguları verir. Bu yüzden birçok hasta kalp ve tansiyon ilaçları kullanma gereğini duyabilir. Ancak konu hakkında tecrübeli hekim, tedavi yapacağı bölgeye özel manevrayla kemikteki pozisyon bozukluğunu elleri yardımıyla düzeltebilir ve hastanın kalp şikayetleri ortadan kalkar. Eğer söz konusu olan uzuvlara ait eklemler ise; örneğin dirsek ya da el bileği eklemindeki pozisyonel bozukluk düzeltildiği zaman hastanın fonksiyonel kullanımla ilgili şikayeti ortadan kalkar ve bu hastalar gereksiz yere ilaç kullanmak zorunda kalmazlar.

Manuel terapi diploma eğitimi henüz ülkemizde verilmemektedir. Rusya'da bu eğitim tıp doktorlarına, özellikle ortopedi, fizik tedavi ve nöroloji gibi branşlarda verilmektedir.

MANUEL TIPTA ATLAS'IN YERİ

Boyunda bulunan 7 omurdan ilki olan atlas, insanın kafasını taşıyan, hayati önemi olan çok özel bir kemiktir. Atlas kemiğiinsanlarda büyük bir oranda doğru yerinde değildir. Bir savrulma travması (whiplash) veya basit bir düşme atlas'ın durumunu daha da kötüleştirebilir. Birçok insan,atlas omuru yanlış anatomik pozisyonda olsa bile yaşamını çok fazla şikayeti olmadan sürdürebilir. Fakat bazen bu anatomik yanlış pozisyon bölgesel rahatsızlıkların (boyun, omuz ağrısı ve tutukluğu, boyun hareketlerinde belli oranda kısıtlılıklar), kimi zaman da uzak bölgelerdeki ağrılar, hareket kısıtlılıklarının (sırt, bel, kuyruk sokumu ağrıları, sakro-iliak eklem fonksiyon bozukluğu ve buna bağlı bacak uzunluklarında asimetri), bazen de sistemik bozuklukların (baş dönmesi,kulak çınlaması, denge problemleri, konsantrasyon bozukluğu, uykusuzluk, kan basıncında düzensiz seyir) gibi birçok durumun görünmeyen sebebi olabilir.

Faysalar yani kas kılıflarının birbirleriyle kesintisiz bağlantıları neticesinde oluşan reaksiyon sonucunda; boyun ağrısı, sırt ağrısı, fibromiyalji, omuz ağrısı, bel fıtığı, lumbago, sakro-iliak eklem dis fonksiyonu, bacak kısalığı gibi bulgular oluşabilir. İşte bu zincir reaksiyonunu kesmek için bozuk olan eklem ilişkileri, kas sertlikleri, bel ve boyun fıtıkları aynı tedavi planı içinde düzeltilmelidir. Bu zincir reaksiyonu bazen bir bölgedeki blokaj, yani engellenme sonucu gelişebilir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Atlas kemiğinin uygun pozisyonda olmaması, boyun fıtığı, omurga eklemlerindeki pozisyon bozukluklarındaki kaymalar, öne ve arkaya yer değiştirmeler, depresyon ya da öfkeye bağlı tetiklenen boyun, omuz, sırt kasları ve kasılmaları, bazen de bunların sonucu oluşabilen fibromiyalji sendromları, sakro-iliak eklemlerdeki fonksiyon bozuklukları gibi birçok sebep olabilir.

Kliniğimize başvuran hastaya,işte biz bu sebebi saptayıp, hekim olarak yaptığımız muayene sonucunda ve hastanın semptom ve bulgularıyla verdiğimiz kararla blokajın yerini ve hastalık üzerindeki etkisini belirlemeye çalışıyoruz. Yaptığımız tedavinin sebebe yönelik olmasını, bu nedenle de gerekirse akupunktur uygulamasına ilaveten atlas tedavisi, manyetik alan tedavisi, masaj tedavisi vs. gibi diğer birçok tedavi yöntemini birleştirerek kalıcı çözüme ulaşmayı hedefliyoruz.

Atlas Tedavisinde Akupunktur Uygulamasının Önemi:

Atlas tedavisinde amaç; atlas kemiğini doğal yerine oturtmak ve dolayısıyla da atlas pozisyon bozukluğuna bağlı olarak oluşan rahatsızlıkları iyileştirebilmektir. Bu yöntemde, kasılmaları çözmek ve atlas omurunu doğal yerine getirmek için kısa boyun adalesinde özel bir teknik uygulanır. Tedavi tek bir seansta gerçekleşir. Atlas seansından hemen sonra yapılan akupunktur uygulamasının vücutta, kas ve eklem ilişkilerini düzeltici etkisi bulunmaktadır. Ayrıca akupunkturun, vücudun atlas'taki yeni konumlanmaya uyum sağlamasında ve bedenin girmiş olduğu iyileşme ve dokuların yenilenmesi sürecinde hızlandırıcı katkısı bulunmaktadır.

Akupunktur Ve Atlas Tedavisinin Birlikte Uygulandığı Hastalıklar:

 • Migren
 • Baş ağrıları (birçok nedene bağlı)
 • Baş dönmesi ve/ veya kulak çınlaması
 • Boyun ağrıları
 • Omuz ağrıları
 • Boyun tutulması
 • Başın sınırlı veya asimetrik dönmesi
 • Devamlı kramplar
 • Sırt ağrıları
 • Lumbago (bel bölgesindeki ağrılar)
 • Fonksiyonel skolyoz
 • Belkemiği sinirlerinde sıkışma
 • Kalça eğriliği
 • Kalça eklemlerinde ağrı
 • Diz ağrıları
 • Bacaklarda değişik uzunluklar
 • Kronik yorgunluk sendromu
 • Soğuk el ve ayaklar
 • Labil tansiyon(kan basıncı düzensizlikleri)

Fener-Kalamış Cad.Uzunal Apt 90/2 Fenerbahçe Kadıköy / İstanbul +90 (216) 336 54 20