Dr. Hakan Eraltan

Yoga; kendini, evreni ve böylelikle tüm var oluşu anlamanın yoludur. Böylece insan ruhu da evren ile birleşerek, bitmez tükenmez bir mutluluk içinde yaşar.

Yoga?nın kelime anlamı da; ?bir olmak?; tam ?bir?lik halidir. Yoga'nın ilk adımı, kişinin tüm günlük aktivitelerini tam bilinç içinde yapmasını temin etmektir. Ne yaparsak yapalım onu tam bir konsantrasyon içinde ve yaptığımız ile bütünleşerek yapmamız yoganın tam kendisidir.

Kişi kendisini tanımaya önce kendi bedeni ile başlar. Bu nedenle Hatha Yoga pozları varlığı, kendisini anlamak yolunda önce fiziksel sonra zihinsel ve nihayet ruhsal planlarda uyarır. Böylece uygunlayıcı önce gerçek varlıgını tanır. Kendisini iyi tanıması, onun tüm evren ile mükemmel bir uyuma girmesinde temel adımdır. Bizim uyguladdığımız "Integral Yoga? sistemi de tüm yoga sistemlerinin bir sentezi niteligini taşır. Böyle1ik1e beden mükemmelleşir, sağlık yerine gelir, zihin berrak ve konsantrasyon etkin bir durumda olur. Bedendeki esnek ve sakın o1uş hali zihine de yansır; bu da varlığın gerçeğine dönmesidir.

Yoga yaşlıları gençleştirir. Bu, kişinin tüm güçlerini kontrol ettigi sonsuz gençlik gizidir. Yoga bir dinsel öğreti değildir. Her inanç sahibi için, sağlıklı bir yaşam için temel anahtardır. Bu anahtar her cinste, her yaşta, her beden tipindeki insan için geçerlidir. Yoga, holistik yaşamın her yönü ile tadıldığı bir bilimdir.

Yoga ile Şu Değerlere Ulaşacaksınız

 • Mükemmel, hareketli, dengeli, esnek, sağlıkı bir beden
 • Temiz, kuvvetli, sakin toparlanmış bir bilinç
 • Arınmış, berrak ve keskin bir algılama kapasitesi
 • Tam konsantrasyon gücü
 • Toplum içinde, herkesin iyiliği ve mutluluğunu düşünen bir mentalite
 • Sonsuz ve saf sevgi ile dolu bir kalp
 • Dengeli, arzulu ve huzurlu dolu yaşama isteği
 • Ahenkli bir cinsel hayat
 • Çelik gibi bir irade gücü
 • Ölümsüz, gizemli ve mükemmel iç benliğimizi keşfetme, ona yönelerek onu öğrenme arzusu.
 • "Bu yazı bilgilendirme amaçlı yazılmıştır. Muayenehanemizde yoga ve meditasyon dersleri verilmemektedir. Hastalar gereken durumlarda, bir çok konuda olduğu gibi bu konuda da kişisel olarak bilgilendirilmektedir."

Fener-Kalamış Cad.Uzunal Apt 90/2 Fenerbahçe Kadıköy / İstanbul +90 (216) 336 54 20